Treść strony

DPS „Niezapominajka”


WITAMY NA STRONIE

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NIEZAPOMINAJKA”

W ELBLĄGU

logo niezapominajka

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu informuje, że odwiedziny mieszkańców w Pokoju Odwiedzin odbywają się

codziennie w godzinach 10.00 – 16.00.

Każdorazowo termin odwiedzin należy uzgodnić z pracownikiem socjalnym pod numerem telefonu 55-625-62-70 wew. 111

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, rosnącą ilość zakażeń COVID-19 w środowisku lokalnym, odwiedziny w pokojach mieszkańców zostają wstrzymane z dniem 02.11.2021r. – do odwołania.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z póź.zm.);
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 734 z póź.zm);
  3. Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217 z póź.zm.);
  4. Ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713,1378, z 2021r. poz. 1038.);
  5. Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305);
  6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 936 z póź.zm.);
  7. Uchwały Nr IX/230/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” jest jednostką budżetową podległą Gminie Miasto Elbląg na prawach powiatu. Dom jest placówką o zasięgu lokalnym. Do Domu mogą być przyjmowane osoby spoza obszaru miasta Elbląga. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób starszych.

Koszt utrzymania – ZARZĄDZENIE NR 96/2021 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląg w 2021 roku

§ 1. 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17 w roku 2021 na kwotę 3.997,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOK

https://www.facebook.com/Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-Niezapominajka-208021259606133/

Sylwester 2021

Wesołych Świąt!!!

Stroimy się na Święta…

Nadchodzi życzeń czas!

Bardzo dziękujemy dzieciom z oddziału przedszkolnego SP 11 ,oraz Przedszkola Nr 4, za piękne kartki własnoręcznie wykonane. Dziś zdobią nasze korytarze wprowadzając Podopiecznych w Świąteczny nastrój.

„Maskotka od Seniora”

Tym razem Seniorzy z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu wspierają akcję zorganizowaną przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych pt.: „Choinkowy zawrót głowy”.

Amicus Bonus 2021 w dobrych rękach

Gratulujemy Panie Dyrektorze!

Dzień Seniora

Z okazji Dnia Seniora wszystkim Podopiecznym życzymy zdrowia, uśmiechu i radości. Tymczasem bawimy się w konwencji „Taniec i ruch to zdrowy duch”!

Dziękujemy za wszystkie akcje dla naszych seniorów!!!

Dziękujemy za wszystkie akcje dla naszych seniorów!!!

,,Herbatka dla Seniora”

,,Słodkości dla Seniora”

,,Od Juniora dla Seniora”

Fotoksiążka „Świat jest piękny w każdym wieku”

Fotoksiążka z projektu „Świat jest piękny w każdym wieku” realizowanego przez OHP w Elblągu, przywołuje niedawne wspomnienia z metamorfoz, oraz pięknej współpracy z młodzieżą elbląskiego Hufca Pracy. Tak więc wspominamy;)

Urodziny Podopiecznych DPS,,Niezapominajka”

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.