Treść strony

DPS „Niezapominajka”


WITAMY NA STRONIE

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NIEZAPOMINAJKA”

W ELBLĄGU

logo niezapominajka

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu informuje, że odwiedziny w pokojach mieszkańców odbywają się w godzinach 10.00 – 18.00.

Zwracamy się z prośbą, aby termin odwiedzin każdorazowo umawiać z pracownikiem socjalnym pod numerem telefonu 55-625-62-70 wew. 111.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” informuje, że posiadamy wolne miejsca dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z póź.zm.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 734 z póź.zm);
 3. Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217 z póź.zm.);
 4. Ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713,1378, z 2021r. poz. 1038.);
 5. Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305);
 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 936 z póź.zm.);
 7. Uchwały Nr IX/230/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” jest jednostką budżetową podległą Gminie Miasto Elbląg na prawach powiatu. Dom jest placówką o zasięgu lokalnym. Do Domu mogą być przyjmowane osoby spoza obszaru miasta Elbląga. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób starszych.

Koszt utrzymania – ZARZĄDZENIE NR 80/2022 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląg w 2022 roku.

§ 1. 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17 w roku 2022 na kwotę 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych).

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOK

https://www.facebook.com/Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-Niezapominajka-208021259606133/

Lipiec w Niezapominajce

Elbląg dla Seniorów

Bezpieczny Elbląg

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu przystąpił w roku 2022 do udziału w projekcie „Bezpieczny Elbląg”. Celem projektu jest podnoszenie świadomości seniorów korzystających ze wsparcia w ramach pobytu dziennego w Dziennym Domu Pobytu oraz pobytu stacjonarnego w Domu Pomocy Społecznej na temat różnych zagrożeń i niebezpieczeństw, oraz sposobów ich unikania.

W tym celu w czerwcu bieżącego roku zorganizowaliśmy cykl spotkań dla seniorów DDP i mieszkańców DPS o tematyce:

 • bezpieczeństwa konsumenckiego – pogadanka dla Podopiecznych została przeprowadzona przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu Pana Pawła Rodziewicz;
 • bezpieczeństwa cyfrowego – zorganizowano Webinarium pt. „Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie”. Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwa zdrowotnego – pogadanka i prezentacja przygotowana przez Słuchaczy kierunku Opiekun Medyczny Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu;
 • bezpieczeństwa „fizycznego” i sposobach reakcji w sytuacjach jego zagrożenia – Pogadanka przeprowadzona przez Pana Policjanta na temat bezpieczeństwa w poruszaniu się, min. osób korzystających z wózków elektrycznych, reagowania w sytuacjach zagrożeń, oraz oszustw;

Festyn Rodzinny we Władysławowie

Dnia 23 czerwca Podopieczni DPS „Niezapominajka” bawili się na Festynie Rodzinnym organizowanym przez Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i miłą zabawę;)

Grilujemy na Dolince gdy pogoda sprzyja;)

Świętujemy Urodziny

Wszystkim Jubilatom składamy serdeczne życzenia;)

FESTYN w Bażantarni

6 czerwca mieszkańcy DPS „Niezapominajka” wzięli udział w Festynie Rekreacyjnym organizowanym przez ERKON, w ramach tegorocznego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Dziękujemy za miło spędzony czas;)

Niezapominajka na Dzikim Zachodzie

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbyła się impreza pod nazwą „Festyn Niezapominajkowy”. Wydarzenie to jest związanie z miesiącem Polskiej Niezapominajki i Warmińsko – Mazurskimi Dniami Rodziny. W festynie biorą udział podopieczni DPS i ich rodziny, seniorzy z zaprzyjaźnionych DPS-ów, Klubów Seniora, dzieci i młodzież z elbląskich szkół i przedszkoli oraz podopieczni Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Tym razem tematem przewodnim było hasło „Niezapominajka na dzikim zachodzie”. Imprezę uatrakcyjniły pokazy i występy takich grup jak: zespół „Agape”, „Łączymy Pokolenia”, „Trauguttki”, „Lazurki” oraz Kabaret „Ale Babki”. Nie obyło się bez atrakcji scenicznych skierowanych dla dzieci – pokaz Iluzjonisty zorganizowany przez Travel Show Estrada, wspólny taniec w stylu kowbojskim oraz występy dzieci z przedszkoli. Przy całym wydarzeniu pomagali wolontariusze z OHP z Elbląga, podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Kamionka Wielkiego oraz słuchacze i nauczyciele Policealnej Szkoły im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli nasz Festyn – firmie „SAD”, „DANA”, „El-hurt”, „ASTON”, „ABER”, „Stylista”, „Studnia Smaków”, „EDBA” oraz Zarządowi Zieleni Miejskiej.

Uroczyste oddanie Kaplicy pod opiekę Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W dniu 31 maja 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu odbyła się uroczystość pobłogosławienia kaplicy i poświęcenia obrazu przedstawiającego Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który został jej patronem. Uroczysta Msza Św. poprowadzona była przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego. Wydarzenie to uświetnili między innymi członkowie rodziny Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Pani Wiesława Pokropska i Pan Andrzej Karp, Pani Iwona Czarcińska z Instytutu im. Kardynała Wyszyńskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu – Pan Antoni Czyżyk i Wiceprezydent Elbląga Pan Michał Missan.

Warsztaty kulinarne – GOFRY

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.