Treść strony

Strona główna


WITAMY NA STRONIE

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NIEZAPOMINAJKA”

W ELBLĄGU

UWAGA!!!

Dyrektor DPS „Niezapominajka” informuje, że od dnia 10.03.2020r. obowiązuje w naszym Domu do odwołania całkowity zakaz odwiedzin mieszkańców w ich pokojach.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 22.03.2021r. został w naszym domu ponownie uruchomiony pokój odwiedzin (od poniedziałku do piątku) w którym po uprzednim uzgodnieniu terminu można umówić się na wizytę. Pokój jest przedzielony przezroczystą barierą ograniczającą kontakt fizyczny. Przed każdą wizytą przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny.

Wizyty proszę uzgadniać telefonicznie z pracownikiem socjalnym

tel. 55 625 62 71 wew. 111

Decyzja spowodowana jest aktualną sytuacja epidemiologiczną w kraju związaną z zagrożeniem koronawirusa.

logo niezapominajka

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
  3. Ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.)
  5. Uchwały Nr IX/230/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” jest jednostką budżetową podległą Gminie Miasto Elbląg na prawach powiatu. Dom jest placówką o zasięgu lokalnym. Do Domu mogą być przyjmowane osoby spoza obszaru miasta Elbląga. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób starszych.

Koszt utrzymania – ZARZĄDZENIE NR 96/2021 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląg w 2021 roku

§ 1. 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17 w roku 2021 na kwotę 3.997,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.