Treść strony

DPS „Niezapominajka”


WITAMY NA STRONIE

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NIEZAPOMINAJKA”

W ELBLĄGU

logo niezapominajka

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu informuje, że odwiedziny w pokojach mieszkańców odbywają się w godzinach 10.00 – 18.00.

Zwracamy się z prośbą, aby termin odwiedzin każdorazowo umawiać z pracownikiem socjalnym pod numerem telefonu 55-625-62-70 wew. 111.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” informuje, że posiadamy wolne miejsca dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z póź.zm.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 734 z póź.zm);
 3. Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217 z póź.zm.);
 4. Ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713,1378, z 2021r. poz. 1038.);
 5. Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305);
 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 936 z póź.zm.);
 7. Uchwały Nr IX/230/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” jest jednostką budżetową podległą Gminie Miasto Elbląg na prawach powiatu. Dom jest placówką o zasięgu lokalnym. Do Domu mogą być przyjmowane osoby spoza obszaru miasta Elbląga. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób starszych.

Koszt utrzymania – ZARZĄDZENIE NR 80/2022 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląg w 2022 roku.

§ 1. 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17 w roku 2022 na kwotę 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych).

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOK

https://www.facebook.com/Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-Niezapominajka-208021259606133/

W dniu 27.09.2022 r. wzięliśmy udział w ,,Dniu Seniora”, którego organizatorami byli Prezydent Miasta oraz Elbląska Rada Seniorów.

W dniu 26.09.2022 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu w ramach kampanii prozdrowotnej Kierunek Zdrowie.

spotkanie

Robimy GOFRY

Bo wspólne przygotowywanie smakołyków to też dobra zabawa;)

Bezpieczny Senior w Elblągu

Dnia 7 września 2022r. w Bażantarni odbył się Happening informacyjny „Bezpieczny Senior w Elblągu”. Spotkanie na temat bezpieczeństwa okazało się świetną okazją do integracji elbląskich Seniorów. Tematy poruszane po raz kolejny w rozmowach z Ekspertami z różnych dziedzin bezpieczeństwa okazały się cieszyć zainteresowaniem odbiorców. W trakcie spotkania można było skosztować kuchni „Niezapominajki” oraz „Klubu Szefów Kuchni”. Atrakcję stanowiły również konkursy oraz przejazd motocyklistów z flagami. Dostępne były materiały odblaskowe oraz broszury z najważniejszymi informacjami o tematyce bezpieczeństwa.

Bezpieczny Senior w Elblągu

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu zaprasza Seniorów na Happening tematyczny „Bezpieczny Senior w Elblągu”, który odbędzie się 7 września 2022r. w godzinach 11.00 – 14.00 , w Bażantarni przy wiacie MARGITKA.

Zdarzenie jest podsumowaniem działań informacyjnych realizowanych w ramach projektu „Bezpieczny Elbląg”.

W trakcie Happeningu kolejny raz zostaną poruszone sprawy dotyczące bezpieczeństwa Seniorów w naszym mieście. Po raz pierwszy zostanie zaprezentowany spot informacyjny „Bezpieczny Senior w Elblągu”.

Plan wydarzenia:

 • przywitanie gości,
 • przejazd motocyklistów,
 • rozmowy na temat bezpieczeństwa ze specjalistami w tym zakresie,
 • konkursy o tematyce poruszanej w „Bezpiecznym Elblągu”,
 • występy artystyczne,
 • zakończenie.

W trakcie trwania wydarzenia zapraszamy do punktu gastronomicznego „Stowarzyszenia Szefów Kuchni” i „Niezapominajki” .

Wycieczka do Piastowa z Dziennym Domem ,,Zamkowa”

Urodziny mieszkańców

Wszystkim Jubilatom lipcowo-sierpniowym składamy najserdeczniejsze życzenia!

Stanica w Nadbrzeżu

Korzystając z uroków lata odwiedziliśmy spokojne i urokliwe miejsce. Ładowaliśmy „baterie” w Stanicy w Nadbrzeżu;)

Seans w Światowidzie

Lipiec w Niezapominajce

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.