Treść strony

DPS „Niezapominajka”


WITAMY NA STRONIE

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NIEZAPOMINAJKA”

W ELBLĄGU

logo niezapominajka

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu informuje, że odwiedziny mieszkańców w Pokoju Odwiedzin odbywają się:

Pn – Pt w godzinach 10.00 – 18.00

Sb – Nd w godzinach 10.00 – 16.00

Każdorazowo termin odwiedzin należy uzgodnić z pracownikiem socjalnym pod numerem telefonu 55-625-62-70 wew. 111

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z póź.zm.);
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 734 z póź.zm);
  3. Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217 z póź.zm.);
  4. Ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713,1378, z 2021r. poz. 1038.);
  5. Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305);
  6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.05.2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 936 z póź.zm.);
  7. Uchwały Nr IX/230/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” jest jednostką budżetową podległą Gminie Miasto Elbląg na prawach powiatu. Dom jest placówką o zasięgu lokalnym. Do Domu mogą być przyjmowane osoby spoza obszaru miasta Elbląga. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób starszych.

Koszt utrzymania – ZARZĄDZENIE NR 96/2021 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląg w 2021 roku

§ 1. 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17 w roku 2021 na kwotę 3.997,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOK

https://www.facebook.com/Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-Niezapominajka-208021259606133/

Warsztaty Jesienne

Bal Jesieni

Letni turniej gry w BULE o puchar przechodni Dyrektora DPS

15.09.2021r. odbył się finał turnieju gry w Bule. Finał ten podsumował zmagania mieszkańców których podejmowali się w grach w ciągu całego sezonu letniego. Wyłoniono nowego Zwycięzcę Turnieju do którego powędrował Puchar przechodni. Pani Mario – GRATULUJEMY wygranej!!!

Urodziny mieszkańców

BETANIA Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Stagniewie

Park Ekologiczny w Pasłęku

Dnia 28.07.2021 roku podopieczni DPS ,,Niezapominajka” spędzili miło czas w Parku Ekologicznym w Pasłęku. Relaksowali się przy tężni solankowej oraz skonsumowali pyszne kiełbaski z grilla.

Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Piastowie

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.