„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL, DPS, ZPO i hospicjów na czas COVID-19”

Informacje o projekcie grantowym ” Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″

Gmina Miasto Elbląg z siedzibą ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg dnia 23 października 2020 r. podpisała umowę o udzielenie grantu nr COVID.19.14.0003 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. ” Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″ realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie z siedzibą: ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn.

Dofinansowanie projektu: 29 143,19 zł

Projekt jest finansowany z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu

b) ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowanych Projektu

Okres realizacji projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pobrane-1.png

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

– II edycja

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 17 325,22 zł

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pobrane-1.png
Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.