„Pomagajmy Razem”

Informacja o Projekcie „Pomagajmy Razem” realizowanym przez DPS „Niezapominajka”.

Gmina Miasto Elbląg z siedzibą ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg dnia 22 września 2020 r. podpisała umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Szczegółowe informacje w poniżej.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakup i wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:

Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość grantu: 418 111,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 352 384, 28 zł

Wkład ze środków budżety państwa: 65 727,12 zł

Okres realizacji projektu: od 25 maja 2020 r. do 31.03.2021r.

Otrzymane Granty

Zaliczka druga: 65 223,68 zł wkład UE 54 970,51 zł BP, 10 253,17 zł

Zaliczka trzecia: 101 930,00 zł wkład UE 85 906,61 zł, BP 16 023,39 zł

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” ul. Toruńska 17, 82 – 300 Elblągu

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.