Dofinansowania 2023

Na podstawie umowy nr PS-I.946.42.5.2023 zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miasto Elbląg, w sprawie przyznania w 2023 r. dodatkowych środków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu pozyskał kwotę 584.970,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.