RODO

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem życie 25 maja 2018 r przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej /UE /2016/679 z dnia 07 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informację spełniając obowiązek informacyjny. Zapewniając jednocześnie że ;nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidzianych przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest niezbędne do realizacji łączący nas umów i przepisów prawa, dbamy o ich bezpieczeństwo. Poniżej tekst klauzuli informacyjnej

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

  Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”
  82-300 Elbląg ul. Toruńska 17
  tel: +48 55 625 62 71
  e-mail: sekretariat@dpsniezapominajka.elblag.pl
  strona internetowa: www.dpsniezapominajka.elblag.pl

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Mateusz Szlachtowicz, e-mail: iod@dpsniezapominajka.elblag.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stornami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem,
  2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia.
 4. Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i obejmują:
  1. imię i nazwisko,
  2. stanowisko,
  3. nazwę firmy,
  4. dane teleadresowe i email,
  5. inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług,
  6. informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

  Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  1. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”
  2. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa
 6. Przekazywanie danych do Państw trzecich – dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.
 8. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.