Zasady przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu jest placówką zapewniającą całodobową opiekę dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych. Jest to instytucja, której celem jest zapewnienie osobom, które tego wymagają całodobowej opieki, zamieszkania, wyżywienia, a także pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Ponadto DPS oferuje swoim podopiecznym udział w terapii zajęciowej oraz w zajęciach edukacyjnych i rehabilitacyjnych.

Zasady przyjęcia do DPS:

Prawo do umieszczenia w domu opieki społecznej przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Starania o zamieszkanie w DPS-ie należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w ośrodku pomocy społecznej – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania, w celu złożenia pisemnego wniosku.

We wniosku powinna znaleźć się prośba o skierowanie danej osoby do domu pomocy społecznej, a w przypadku jej ubezwłasnowolnienia – postanowienie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem w DPS-ie.

Mieszkaniec domu pomocy opłaca pobyt w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obowiązanymi do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
 • przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu wynosi 6.236,00 zł.

Rzeczy do zabrania do Domu Pomocy Społecznej:

Dokumenty:

 • dowód osobisty;
 • potwierdzenie ubezpieczenia (legitymacja ZUS)

„Medyczne”:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o przyjmowanych lekach;
 • ew. wypisy ze szpitala lub inna dokumentacja o przebiegu leczenia;
 • leki na najbliższe kilka dni(posiadane leku 100%-we);
 • niezbędny sprzęt ortopedyczny;
 • zlecenia na ewentualne zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze

Ubrania:

 • odzież dzienna adekwatna do pory roku (5-6- zmian);
 • odzież nocna – piżamy, koszule nocne (5-6 zmian);
 • obuwie zmienne (kapcie);

Kosmetyki:

 • mydło;
 • szampon;
 • grzebień;
 • szczoteczka do zębów i pasta;
 • ręczniki;
 • inne wg własnych przyzwyczajeń (balsam do ciała, dezodorant, specjalistyczne środki do pielęgnacji skóry);

Inne (wg własnego uznania):

 • przybory codzienne tj. sztućce, kubek, ściereczka;
 • elementy do wystroju własnego pokoju („jaśki”, zegar, obrazki, pamiątki itp.)
Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.