Dofinansowania 2021

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu pozyskał środki na zadanie: „Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS Cov-2”.

Pozyskano dofinansowanie w kwocie 80.205,00 zł

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu, w ramach umowy Nr.PS-I.946.39.9.2021 zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, pozyskał dofinansowanie w kwocie 19.200,00 zł. Całkowita wartość zadania 24.000,00 zł.

Zrealizowane zadania: częściowa wymiana opraw oświetleniowych, naprawa uszkodzonej posadzki.

Dofinasowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu, w ramach umowy Nr.PS-I.946.40.10.2021 zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych, związanych z dofinansowaniem bieżącej działalności domów pomocy społecznej, pozyskał dofinansowanie w kwocie 48.862,00 zł. Całkowita wartość zadania 61.077,78 zł.

Zrealizowane zadania: zapewnienie ciągłości usług pielęgniarskich podopiecznym Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.